1. Bô lồng thép + gia công đầu hộp thép
2. Ghép khuôn sơ bộ
3. Kiểm tra hoàn thiện kích thước khuôn
4. Kiểm tra chất lượng bê tông
5. Rải bê tông vào khuôn
6. Hoàn thiện cọc và tưới ẩm bảo dưỡng cọc
7. Tách cẩu cọc và vệ sinh khuôn
8. Nhập kho thành phẩm
9. Giao tới công trình

Nhấn vào đây để tải tài liệu công ty